Namotaj anlasera 16.125.078

Namotaj anlasera 16.125.078 Bosch 2.004.125.078 KB kratki 24V 4.5 5 5.4kW Mercedes, MAN, Autobus

Namotaj startera 16.125.078 Bosch 2.004.125.078 KB kratki 24V 4.5 5  5.4kW Mercedes, MAN,  Autobus