Stator alternatora 16.045.133

Stator alternatora 16.045.133 Bosch 1.125.045.133 14V 90A Mercedes, Fiat ST 0355

Stator alternatora 16.045.133 Bosch 1.125.045.133 14V 90A Mercedes, Fiat ST 0355